Läsnäolo asiakaspalvelussa


Asiakkaan kohtaaminen on sopiva sekoitus kuuntelemista ja kysymyksiä. Vielä kun sanaton viestintäsi tukee puheesi viestiä, on koossa läsnäolevan asiakaspalvelun tärkeät ainekset. Nämä samat ainekset tepsivät niin ulkoiseen kuin sisäiseen asiakkaseen, kasvokkain tai puhelimella. Juuri sinä voit luoda asiakkaallesi myönteisen palvelukokemuksen!

Esimerkkisisällöt:

- Aktiivinen kuunteleminen
- Eteenpäin vievät kysymykset
- Selkeä puhekieli
- Sanattomien viestien tasapaino
- Oman viestintätyylin mukauttaminen

Myyntineuvottelu


Myyntineuvottelu on vaikuttavaa viestintää ja hienovaraista vuorovaikutusta. Tyrmäävä tai tyrkyttävä myyjä saa asiakkaan perääntymään. Sen sijaan kuuntelemisen ja kysymisen sopivalla tasapainolla saat parempia tuloksia aikaan. Onnistuneen myyntineuvottelun tuloksena on parhaimmassa tapauksessa pidempi aikainen kumppanuus!

Esimerkkisisällöt:

- Onnistunut ensivaikutelma
- Tarpeiden kartoitus
- Vaikuttava myyntipuhe
- Kohdennetut perustelut
- Oman viestintätyylin mukauttaminen

Haastavan asiakkaan kohtaaminen


Asiakastilanteissa voi tulla vastaan vuorovaikutusongelmia. Asiakas voi reklamoida, käsiteltävä asia on ehkä erityisen monimutkainen tai se nostaa tunteet pintaan. Tälläisissa tilanteissa asiantuntemus täytyy teroittaa vahvoilla perustelukeinoilla ja jämäkällä viestinnällä. Sinä voit kehittyä kohtaamaan haastavan asiakkaan!

Esimerkkisisältöjä:

- Valmistautuminen
- Jämäkkä viestintä
- Asianmukainen perustelu
- Empaattinen vuorovaikutus
- Aktiivinen kuunteleminen
- Kartoittavat kysymykset