Toteutamme sekä syvempään muutokseen tähtäävää koulutusta ja valmennusta että lyhyitä, herätteleviä asiantuntijapuheenvuoroja. Määritellään yhdessä tavoitteenne ja valitaan sen mukaan toteutustapa.

Keskustelemme ja haastattelemme ennakkoon ja lähetämme tarvittaessa kyselyn isommalle vastaajajoukolle. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että toteutuksemme osuu juuri teidän tarpeisiinne.

 

Valmennus/koulutus

Valmennuksemme/koulutuksemme koostuu aina sopivasta suhteesta tietoainesta ja taitoharjoittelua. Kokonaisuus rakennetaan yhdessä teidän kanssanne ja kesto on vähintään kolme tuntia.

Suosittelemme kokeilemaan perinteistä 9-16 päivän pilkkomista kahteen puolipäiväiseen. Tällöin saadaan aikaan jo pienmuotoinen prosessi.

Sparraus

Kun tarvitset henkilökohtaista valmentajaa esiintymiseen, esimiestyöhön tai työyhteisön haasteisiin, tulemme avuksesi. Suunnitellaan juuri sinun aikatauluihisi ja tavoitteisiin sopiva kokonaisuus.

Voit tilata meiltä myös yhteissparrauksen kollegasi kanssa.

Lyhyet puheenvuorot

Tulemme pitämään seminaareihin, konferensseihin tai tiimipäiväänne lyhyen, aiheeseen virittävän, puheenvuoron. Sen kesto voi olla ½ tunnista kahteen tuntiin.

Esimerkkejä puheenvuorojen aiheista:
Vaikuta viisaasti ja vikkelästi
Haasta työyhteisösi vuorovaikutukseen
Perinteinen vuorovaikutus ― onko sille enää tilausta?
Aito asiakaspalvelu ― mitä se on?

Forum-teatteri

Kun haluatte tarkastella työyhteisönne haasteita ulkopuolisen silmin, on forum-teatteri oikea valinta. Forum-teatteri pohjautuu August Boalin työtapaan. Forum-teatteri on vahvaa asian käsittelyä, mutta sillä on myös viihdyttävä puoli.

Forum-teatterin suositeltu kesto on 2-4 tuntia. Meitä näyttelijä-kouluttajia on mukana tyypillisesti kolme henkilöä.
Lue lisää

Draamatyötavat

Draamatyötapoja voidaan käyttää missä tahansa valitsemassanne koulutusaiheessa. Tällöin toimimme luovasti, toiminnallisesti ja hyödynnämme tarinoita. Valitsemme draamatyötavat aina huolella tavoitteen mukaan.

Draamatyöskennellyssä käytämme mm. tutun tilanteen tarkastelua roolien kautta, asian etäännyttämistä toisen ympäristöön ja erilaisia pienryhmissä tehtäviä luovia harjoitteita.
Draamatyötavat sopivat mainiosti myös ryhmäyttämiseen tähtääviin koulutuksiin.

Prosessit

Tulemme mieluusti pitempi aikaiseksi kumppaniksenne. Rakennetaan työyhteisönne esiintymisen ja vuorovaikutustaitojen kehittämisestä asteittain etenevä prosessi.

Kun tarpeet on kartoitettu, asetetaan prosessille tavoitteet ja tehdään ajankäytön suunnitelma. Tämän jälkeen valitaan sisältöihin ja tavoitteisiin sopivat toteutustavat ja ryhdytään kouluttamaan henkilöstöä.