Palaverit tehokkaiksi!


Usein työpäivästä kuuluu iso osa erilaisissa palavereissa. Toiset niistä vievät asioita jouhevasti eteenpäin ja toiset taas eivät. Palavereissa ei olla oikeasti läsnä, vastuuta ei oteta, puheenjohtajuus on hukassa tai asioista puhutaan vasta käytäväkeskusteluissa. Muutamilla korjausliikkeillä palavereissa saadaan aikaan tuloksia!

Esimerkkisisällöt:

- Erilaiset palaverit ja niiden tavoitteet
- Valmistautuminen
- Puheenjohtajan ja osallistujien roolit
- Työkalut palaverissa
- Asiakirjat ja jälkityöt

Neuvottelutaito – harjoitellen tuloksiin


Neuvottelu on kiehtova vuorovaikutuksen laji, jossa mm. tyylin ja strategian valinta vaikuttaa lopputulokseen. Se on kuin peli, jossa toisen siirto vaikuttaa sinun siirtoosi. Harjoittele neuvottelutaitoa ammattilaisen ohjauksessa, niin saat tuloksia aikaan!

Esimerkkisisällöt:

- Tavoite-, tilanne- ja osallistuja-analyysit
- Osapuolten roolit
- Neuvottelutyylit ja -strategiat
- Neuvottelun asiakirjat
- Neuvottelijan vuorovaikutustaidot

Esimies – vuorovaikuta!


Esimiestyö on parhaimmillaan onnistunutta vuorovaikutusta työntekijöiden kanssa. Aito kohtaaminen ei ole itsestäänselvyys, vaan siihen pitää panostaa kiireisessä työelämässä. Lähtökohtana on pohtia, millainen minä olen esimiehenä. Tiedätkö sinä omat vahvuuteesi ja kehittämiskohteesi?

Esimerkkisisällöt:

- Luottamuksen rakentaminen
- Dialogisuus
- Läsnäoleva kuuntelu
- Kohti kieli
- Oikeat kysymykset
- Motivointi

Palaute työyhteisössä


Onko palaute uhka vai mahdollisuus? Onnistunut vuorovaikutus palautekeskustelussa takaa sen, että palaute motivoi ja luo mahdollisuuksia. Palaute ei ole vain johdon tehtävä, sillä vertaispalaute koetaan hyvin merkitykselliseksi. Palaute on koko työyhteisön asia!

Esimerkkisisällöt:

- Kehuva palaute
- Korjaava ja kehittävä palaute
- Oikea-aikainen palautekeskustelu
- Kuunteleminen ja kysyminen
- Yhteisen ymmärryksen varmistus

Vuorovaikutus kehityskeskusteluissa


Kehitys- tai tavoitekeskustelut ovat esimiestyön arkea. Monimutkaiset ja pitkät lomakkeet saattavat ottaa ison ajan keskustelusta. Vuorovaikutus jää toissijaiseksi. Kun omia kohtaamisen taitoja kehittää, tuottaa se keskusteluissa merkityksellisempää tulosta kuin pelkät lomakkeet.

Esimerkkisisällöt:

- Läsnäolon osoittaminen
- Aktiviinen kuunteleminen
- Motivoivat kysymykset
- Huomioiva palaute
- Dialogisuuden taito

Teatterimenetelmät työyhteisövalmennuksessa


Teatterin ja draaman työtavoilla tutkitaan puolueettomasti työyhteisön vuorovaikutusta. Siirrämme kartoitetut vuorovaikutushaasteet kuvitteelliseen työyhteisöön, jolloin niitä voidaan tarkastella ulkupuolisen silmin. Olennaista on peilata nähtyjä tilanteita omaan arkeen. Teatterin ja draaman keinoin oppimisesta tulee elämyksellistä!

Etenemistapa:

1. Ennakkokeskustelut ja -haastattelut tarpeista
2. Esityksen valmistaminen ja valmennuksen suunnittelu
3. Valmennus:
- Aiheeseen lämmittely
- Esitys (noin 15min)
- Esityksen teemojen käsittely
- Teemojen peilaus ja reflektointi

Kannustava työyhteisö


Valmennus teatterimenetelmin
Kesto: 3 tuntia Osallistujia: 10-40 henkilöä