Kouluttajavalmennus


Nykyaikainen kouluttaminen on paljon muutakin kuin uuden tiedon syöttämistä kuulijoille. Kouluttajan tehtävänä on esittää asia niin, että osallistujat pystyvät soveltamaan uuden tiedon näppärästi omaan työhönsä. Olennaista on myös oppimaan motivoiminen ja erilaisten oppimistyylien huomioiminen.

Esimerkkisisällöt:

- Aikuisena oppiminen
- Oppimiskäsitykset -tyylit
- Koulutuksen rakenne ja rytmitys
- Koulutusmenetelmät
- Kouluttaja esiintyjänä

Aktivoivat koulutusmenetelmät


Koulutusmenetelmiä kannattaa käyttää monipuolisesti, se edesauttaa oppimista! Menetelmien kirjo on laaja. Tärkeää on valita sopiva menetelmä tavoitteen mukaan. Huvin vuoksi ei menetelmiä kannata käyttää, se aiheuttaa vain turhautumista.

Esimerkkisisällöt:

- Luennon aktivointi
- Yhteistoiminnallinen oppiminen
- Pelit ja simulaatiot
- Ongelmalähtöiset menetelmät
- Aktivoivat kirjoitus- ja piirustustehtävät

Koulutuskokonaisuuden suunnittelu


Koulutuskokonaisuuden suunnittelussa on huomioitava monia asioita. Jotta kokonaisuudesta tulee toimiva, suunnittelutyö täytyy tehdä huolella ja huomioida oppimisen eri puolia. Onnistunut koulutussuunnittelu tukee oppimista parhaalla mahdollisella tavalla!

Esimerkkisisällöt:

- Ehjä ja yhteinäinen koulutuskokonaisuus
- Sopiva rytmitys ja aikataulu
- Tekeminen vs. kuunteleminen
- Asiantuntijapuhujien maltillinen määrä